ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek a WELLMED Magyarország Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő, Megrendelő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

I. SZOLGÁLATATÓ ADATAI

Szolgáltató:                                                     WELLMED Magyarország Kft.

Székhely:                                                        1027 Budapest, Margit krt.38.

 

Ügyfélszolgálat elérhetőség:                        H-P.: 8:00 - 16:00

Szolgáltató e-mail elérhetősége:                  [email protected]

Telefonos ügyfélszolgálat:                            06 30 683-2202

 

Tárhelyszolgáltató:    

NévVector Kft

Székhely6000 Kecskemét, Sörház utca 7.

Elérhetőség+36 76 485 079[email protected]

Weboldalhttps://vector.hu

Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele! Ön a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal(ak) használatával, illetve a vásárlásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. Jelen ÁSZF magyar nyelvű szerződés, mely nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

A Szolgáltató minden ezen honlapon (www.wellmedmo.hu) keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte.

Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy Megrendelők ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.

Az Általános Szerződési Feltételek a webáruházban elhelyezett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)  linkre kattintva folyamatosan elérhető. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

 

II. AZ ONLINE RENDELÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI (www.wellmedmo.hu)

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére az EU 679/2016 sz. Rendelete, továbbá a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadók.

A jelen ÁSZF 2018. május 25 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldala, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató, - valamint az oldal minden olyan tartalma, melynek letöltésére az oldal kifejezett lehetőséget biztosít - megismerés céljából történő letöltésre. A Szolgáltatótól megvásárolt termékek Európai Unió területén kívüli tovább értékesítése a Szolgáltató írásbeli engedélyének hiányában tilos.

 

III. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A kosár gombbal jelölt termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként is szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőségért. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A termék neve alatt a termék cikkszáma látható, alatta a termékelégedettséget lehet értékelni 1-5 csillag adásával. Az árak brutto és nettó megjelöléssel láthatók. A készletinformációt a VAN raktáron/NINCS raktáron megjelenítésével tesszük láthatóvá a vásárlószámára. Bal oldalon képeket láthatunk a termékekről, rájuk kattintva ki is nagyíthatjuk azokat. A leírások menüpontban a termék leírását láthatjuk, mellette a speciális tulajdonságokat és ha van elérhető dokumentum a termékhez azt a letöltés fül alatt találjuk. A „kapcsolódó termékek” menüpontot, ahol a termékhez ajánlott cikkek vannak felsorolva, azt a termék alatt találjuk. Ezek a menüpontok csak azoknál a termékeknél láthatók, ahol van róla információ is. 

A Szolgáltató által forgalmazott valamennyi termék magyar nyelvű részletes használati útmutatóval rendelkezik, melyet Szolgáltató a termékről kiállított számlával együtt a termék kiszállításával egyidejűleg bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A leírás mellett szereplő ábrázolás, vagy kép eltérhet a szállított kiviteltől.

Tekintettel a Magyar Közlöny 2013. évi 116. számában megjelent rendelkezésre, mely szerint „(2a) Gyógyászati segédeszközt az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelően, működési engedéllyel rendelkező forgalmazó (gyógyászati segédeszköz-szaküzlet vagy gyógyszertár) közreműködő bevonása nélkül – a miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően – szállíthat házhoz.” Ezért az általános szerződési feltételek elfogadásával nyilatkozik a vásárló arról, hogy a Wellmed Kft.-től megrendelt gyógyászati segédeszközöket nem végfelhasználói célra vásárolják.

Webáruházunk az egészségügyi szakszemélyzet részére készült tájékoztatás céljából.

 

IV. A SZERZŐDÉS ELEKTRONIKUS ÚTON VALÓ MEGKÖTÉSÉNEK TECHNIKAI LÉPÉSEI

Megrendelhető termékek vételára

A termékek vételára (Fogyasztói ár) minden esetben az adott termék mellett található, az oldal tetején választott (alapértelmezésben magyar Forint) pénznemben értendő, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA),

A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett irreális árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

Regisztráció

A Wellmed Kft. webáruházában (wellmedmo.hu) való böngészéshez, a szöveges tartalmak, képek, és a termékek megtekintéséhez és kosárba helyezéséhez nem szükséges a regisztráció. Vásárlás kizárólag regisztrációt és bejelentkezés után lehetséges.

A belépéshez az Ön által megadott e-mail cím és egyedi jelszó szükség. A Regisztráció" menüpontra kattintva regisztrálhatja magát a rendszerünkben. Az űrlapok kitöltése után a regisztráció gomb megnyomását követően és az e-mailben kapott jóváhagyó linkre kattintás után már élvezheti is a fiók által nyújtott előnyöket.  A visszaigazolást megküldjük a megadott e-mail címre, melyben a regisztrációja jóváhagyását kérjük biztonsági okokból. Az űrlap kitöltésénél figyeljen az adatok pontosságára, mivel ezek alapján fogjuk Önnek kiállítani számláját. A „Profilom” menüpont alatt a későbbiek folyamán módosíthatja adatait.

A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi lakcímmel, telefonszámmal rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

 

Bejelentkezés
Regisztráció után két helyen tud a Wellmed Webáruházába belépni.
1. Felső menüsorban, minden oldal tetején megtalálható a Felhasználónév – jelszó mező és mellette a Bejelentkezés gombra kattintva már be is léptünk.
2. A webáruház bal oldali sávjában is van egy bejelentkezés ablak, ahol szintén a felhasználónév és jelszó megadásával tud belépni. Ez nem minden oldalon jelenik meg.
 
Rendelés a Wellmed Webáruházban
A Wellmed Webáruházban 1 féle módon lehet vásárolni. 
 
magánszemélyként, ha saját lakossági felhasználásra használja a megrendelt termékeket, a számlát nem számolja el, nem jogi személy a vásárló és nem gyógyászati segédeszközt kíván vásárolni (azt személyesen megteheti szaküzlethálózatunkban - szaküzletek ezen a linken: wellmedmo.hu/szakuzletek
 
 
Bejelentkezés után
Főbb funkciók:
FELSŐ MENÜSOR TARTALMAZZA AZ ÖN REGISZTRÁCIÓJÁHOZ TARTOZÓ ADATOKAT
o Profilom - Adatok módosítása, Kedvenc termékek, Gyakran rendelt termékek
o Rendeléseim - Élő rendelések, Minden rendelés, Esedékes számlák, Lejárt számlák, Minden számla
o Kosár tartalma – kosár oldalra visz
o Kilépés – Kijelentkezéshez szükséges a rendelés leadása után. Nincs időkorlát, bejelentkezés után akár másnak vagy egy hét múlva is bejelentkezve marad, ha nem lép ki a felhasználói fiókjából
 
Keresés
alapértelmezetten a kereső mezőben az összes termék megjelenik, a kereső mező bal oldalán lévő lenyíló menüben kiválaszthatjuk az a termékkategóriát, amelyben keresni szeretnénk, ha szükséges
a keresőmezőben a beírt szövegrészlet alapján egy automata lenyíló menü felhozza azokat a találatokat, melyet tartalmazzák azt a szövegrészt 
keresés indítható szövegrészletre pl: littm, sürg stb, minél több karaktert írunk be annál szűkebb a lista
keresés indítható cikkszámra, teljes cikkszámra, de részletre is.  pl simán beírjuk 5547 és felhozza az összes terméket, amelyben ezek a számok vannak. Ebben az esetben D-Cont Magor vércukormérőket, mert csak ez rendelkezik ezzel a cikkszámrészlettel
 
Termékek

Minden termék rendelkezik egy termék dobozzal és egy részletes termék leírással. Ezek tartalmazzák a termék nevét, a cikkszámot, van-e raktáron vagy sem, nettó- és bruttó árat, a rendelendő mennyiség kiválasztó mezőt és a kosárba helyező gombot
Részletek gombra kattintással jelenik meg a részletes termékleírás esetleg több kép a termékről

 

Rendelés

bejelentkezés után keressük meg a terméket/termékeket, amelyeket meg szeretnénk rendelni
válasszuk ki a rendelendő mennyiséget a +/- gombbal növelhetjük, illetve csökkenthetjük a mennyiséget
kosárba gombra kattitással tegyük a KOSÁRBA
ha befejeztük a termékek keresését kattintsunk az oldal tetején lévő Kosár tartalma vagy alatta a narancssárga keretes kosár nyilacskájára
megjelenik a teljes kosár
kiválasztható, hogy ajánlatot kérünk vagy rendelni szeretnénk
alatta a kiválaszott termékek listája a bejelentkezett várárló magánszemélyként listaárakkal vagy akciós árakkal
itt még módosítható a mennyiség és a sor végén lévő x törlés gombbal törölhető a termék
weben leadott rendelés esetén megrendelésenként 25 000 ft alatti rendelés szállítás köteles minden megrendelőnek!
Esetleges kupon kód a rendelés lista alatt írható be
Kosár űrítés gombal a teljes kosártartalom törölhető 
a végösszeg nettó, bruttó és kedvezményes ára összesítve is megtalálható itt
szállítási módok közül válassza ki futárszolgálattal vagy személyes átvétellel kívánja a megrendelt termékeket átvenni
személyes átvétel esetén az oldal frissülése után a szállítási díj törlésre kerül, a megjelenő listából kiválaszthatja hol kívánja átvenni a termékeket
szállítási cím – megadható egyéni cím, ekkor az egyéni cím előtti kis karikába kattintunk és kitöltjük alatta a címet – kiválasztható a regisztrációkor megadott vagy partnerek esetében a rögzített telephelyek, szállítási címek közül ahová kérjük a csomagot
fizetési módok a lenyíló menüben – részletesen a weboldalon itt találja>> FIZETÉSI MÓDOK
számlázási adatok, a regisztrációkor megadottat alapból kitölti, partnerek esetén a rendszerben rögzített jelenik meg automatikusan
Megjegyzést fűzhet a rendeléshez
Elolvashatja a megrendeléshez kapcsolódó információkat
Megrendelés előtt el kell fogadni az általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot, tevőlegesen be kell pipálni
Megrendelés véglegesítése gombra kattintással rendelése azonnal bekerül ügyviteli rendszerünkbe.
Megrendeléséről egy tájékoztató, nem visszaigazoló e-mail fog kapni a rendelés részleteivel

 

Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, mely tájékoztatja Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán az ajánlati kötöttség létre nem jöttéről. A Szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását – pl.: munkanap, munkaidő) követő 48 órán belül a Megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása a rendelés Megrendelő által történt elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg (számára nem válik hozzáférhetővé), úgy, a Megrendelő ezzel minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül mentesül az ajánlati kötöttség illetve a szerződéses kötelezettség alól.

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő email címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért - például, ha a Megrendelő által megadott címen a Megrendelő nem érhető el - semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

 

Szállítási módok, költségek

Szállítási információk menüpont alatt olvashatók 

 

​Fizetési módok

A Fizetési módok menüpont alatt olvashatók

 

V. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

A Szolgáltató a rendelés során minden terméknél jelzi, hogy a termék raktáron van-e, vagy nincs. Ha van információja a várható beérkezést is megjeleníti.  A kiszállítás jellemzően 1-7 munkanapot vesz igénybe abban az esetben, ha a termék készleten van. Azonban, ha a megrendelt termék a Szolgáltató külföldi partnereitől érkezik, az időtartam meghosszabbodik. Ez akár 4-6 hét is lehet. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a termék rendelkezésre állásáról minden esetben tájékozódjanak. A rendelés leadását követően a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailek-ben tájékoztatja a Vásárlót rendelése állapotáról, kivéve szaküzleti átvétel esetén, mely esetben az üzletbe való megérkezésről kap tájékoztatást.

Fontos, hogy a Szolgáltatótól kapott első tájékoztató e-mail nem minősül a rendelés visszaigazolásának. A rendelés visszaigazolását Szolgáltató a rendelés feldolgozását követően küldi meg. Szolgáltató a szállítást kizárólag magyarországi címre teljesíti. A csomag kézbesítése előtt a csomagszállító cég a Vásárló által megadott e-mail címre a kézbesítés időpontjáról küld megerősítést. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-16 óra közötti időszakban. Az értékesítés teljesítésének napja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti teljesítés napjának a csomagszállítást végző cégnek történő informatikai átadás napja minősül. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, a beszállító, csomagszállító cég vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

VI. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Wellmed Kft „Adatvédelmi- adatkezelési tájékoztató”-ja ismerteti, hogy a Szolgáltató hogyan kezeli az Ön személyes adatait, amikor termékeit és szolgáltatásait veszi igénybe. A Wellmed adatkezelései során mindig a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Adatvédelmi – adatkezelési tájékoztatónk megtekinthető itt: Adatvédelmi elveink

 

VII A MEGRENDELŐ ELÁLLÁSI JOGA

Amennyiben Megrendelő a termék házhoz szállítása után vagy akár személyes átvétel, de webáruházi rendelés esetén kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Az elállási jogot minden esetben írásban kell megtenni.
További részletek a Pénzvisszafizetési garancia menüpontban olvashatók.

 

VIII. JAVÍTÁS ÉS GARANCIA

Részletek a Szerviz és garanciális javítások menűpontban.

 

IX. VEGYES, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Wellmed weboldaláról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak - például internet szolgáltató - felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyarország joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződéses nyilatkozata, azaz a webáruházból történő vásárlás fizetési kötelezettséget von maga után.

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt (pl. futárszolgálat) jogosult igénybe venni. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

 

X. JOGORVOSLAT

Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Vásárló a Szolgáltatótól kapott rendelésazonosítót (rendelési számot) és a rendeléssel kapcsolatban kapott valamennyi információt köteles bizalmasan kezelni és ezen információk harmadik személy részére történő átadásából származó felelősség és az ebből eredő kár teljes körűen terheli.

2017 január 1-től az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben eljáró országos illetékességgel bíró Pest Megyei Kormányhivatal.
Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, ami alapján a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a Kamarák mellett működő Fogyasztóvédelmi Békéltető Testülethez, vagy a területileg illetékes Járási Hivatalokhoz fordulhatnak.

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: [email protected]

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

E-mail cím: [email protected]

Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót arról, hogy a békéltető testületi eljárásban a Vásárlót együttműködési kötelezettség terheli.


 
Érvényes: 2020.01.01-től