MAGYAR FALU PÁLYÁZAT 2019-2020

Hamarosan eredményhirdetés a Magyar Falu Pályázat kapcsán vagy lehet már akkor jár oldalunkon, amikor Ön a nyertes pályázók között szerepel.

Wellmed Magyarország Kft. vállalja ajánlat készítését, és a pályázat eszközeinek beszerzését és a pályázati feltételeknek megfelelő lebonyolítását. Évtizedek óta látjuk el a lakosságot és az egészségügyet orvosi műszerekkel és egészségmegőrző termékekkel. Sok évnyi tapasztalat és kapcsolatrendszer áll mögöttünk.

Amennyiben ajánlatra van szüksége töltse ki az alábbi űrlapot, mint egy e-mailt vagy írjon a [email protected] e-mailcímre ajánlatkérő levelet.

Mi is ez egészen pontosan?

Az ország teljes területén működő 5000 fő és ez alatti lakosságszámú települések önkormányzatai számára kiírt pályázat, amely az állami finanszírozású orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzését támogatja hazai forrásból.

A pályázat során különösen támogathatók:

 • azok az önkormányzatok, akik az egészségügyi ellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás), egy épületben valósítják meg;
 • továbbá amelyek keretében praxisközösségek kialakítására kerül sor (legalább 3 háziorvos együttműködésében, esetlegesen további egyéb alapellátást nyújtó szolgáltató bevonásával)

Támogatás részletei

A támogatás kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésére vonatkozik:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői feladatellátásra,
 • belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzésére a 2. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján
 • A pályázat támogatási összege: 2.000.000.000 Ft
 • A támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleg biztosított
 • A megítélt összeg 3%-a fordítandó a projektmenedzsmentre (elszámolható általános költségként).
 • A megítélt támogatási összeget a Magyar Államkincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül egy összegben átutalja a kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege pályázónként:

 • önállóan, vagy társulásként benyújtott pályázat esetén: 3 millió Ft
 • önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén, melyben az adott egészségügyi alapellátás mellett egyéb szakirányú egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges eszközök beszerzése is megtörténik: 5 millió Ft
 • praxisközösség megléte, létrehozása esetén: orvosonként 3 millió Ft.

Pályázati információk

Egy pályázaton belül rendelőnként (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői) külön-külön és együttesen is igényelhető támogatás az eszközökre (egy épületen belül), azonban a pályázatban igényelt összeg nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget.

Nem támogatott:

 • egyszerhasználatos eszközök beszerzése
 • korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett eszköz, vagy a korábban beszerzett eszközökkel azonos funkciójú eszközök beszerzése
  kivéve ha indokolt és fenntartási kötelezettséget nem sért
 • Azon pályázók, akik a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelő” című pályázatra is pályázatot nyújtottak be és pozitív támogatói döntéssel rendelkeznek
  ezen kiírásban beadott pályázatuk automatikusan elutasításra kerül.

Egy támogatást igénylő önkormányzat kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására jogosult, azaz kizárólag önállóan, vagy társulás tagjaként részesülhet támogatásban.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31.

 

Küldje ajánlatkérő e-mailjét a [email protected] e-mail címre!